ประกาศจากสหกรณ์

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝา
ออมทรัพย์
2.25
ออมทรัพย์พิเศษ
3.25
อัตราดอกเบี้ยเงิ
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.75
เงินกู้สามัญ
6.75
เงินกู้พิเศษ
6.75
เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ
6.75
เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554
เลขที่บัญชีของสหกรณ์
ธ.ไทยพาณิชย์
สาขาตลาดน้อย
013-2-42597-2
ธ.กรุงไทย
สาขาสุรวงศ์
023-1-41939-2

 

สารบัญเว็บ

ไทยรัฐ , ผู้จัดการ , มติชน , เดลินิวส์ , ข่าวสด , ไทยโพสต์ , คมชัดลึก , เนชั่น , บางกอกโพสต์ , โพสต์ทูเดย์ , สยามธุรกิจ , บ้านเมือง

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ , กรมส่งเสริมสหกรณ์ , สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย , ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

กรมธนารักษ์ (ค้นหาราคาประเมินที่ดิน) , สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล , สำนักงานประกันสังคม , กรมสรรพากร

ธนาคารแห่งประเทศไทย Settrade.com Thai Bond Market
   
   

 

copyright | privacy | home

[XHTML 1.0] [CSS]